primjena bim pristupa

Praktična primjena BIM pristupa mogu se grupirati u četiri kategorije. Prva je konceptualna, planira se prostor za buduću građevinu; u drugoj se odvija projektiranje građevine u kojemu sudjeluje više struka; treća faza pretpostavlja primjena BIM pristupa za građenje građevine; dok se u četvrtoj građevina pušta u pogon i planira se proaktivno upravljanje i održavanje.

Planiranje

 • Prostorne analize potencijalnih lokacija građevine (eng. Site Analysis)
 • Analiza prostorne interpolacije građevine (eng. Programming)
 • Snimanje postojećeg stanja (eng. Existing Conditions Modeling)

Projektiranje

 • Analiza građevnih sustava (eng. Building System Analysis)
 • Projektiranje i dizan (eng. Design Authoring)
 • Inženjerske analize (eng. Engineering Analysis)
  • Analiza energetske učinkovitosti (eng. Energy Analysis)
  • Analiza nosive konstrukcije (eng. Structural Analysis)
  • Ostale inženjerske analize
 • 3D koordinacija (eng. 3D Coordination)
 • Procjene sukladnosti s propisima (eng. Code Validation)
 • Procjene za održivu gradnju (eng. Sustainability Evaluation)
 • Pregled i ocjenjivanje uspješnosti projektnog rješenja (eng. Design Reviews)
 • Količine i procjene troškova (eng. Cost Estimation – 5D Modeling)

Građenje

 • Vremensko planiranje (eng. Phase Planning – 4D Modeling)
 • Planiranje i organizacija gradilišta (eng. Site Utilization Planning)
 • Projektiranje sustava građenja (eng. Construction System Design)
 • Digitalna kontrola proizvodnje (eng. Digital Fabrication)
 • Geodetsko 3D upravljanje i planiranje (eng. 3D Control and Planning)
 • Snimanje izvedenog stanja (eng. Record Modeling)

Puštanje u pogon i upravljanje

 • Planiranje (preventivnog) održavanja (eng. Building (Preventative) Maintenance Scheduling)
 • Upravljanje imovinom (eng. Asset Management)
 • Praćenje i upravljanje prostorom (eng. Space Management and Tracking)
 • Planiranje izvanrednih događaja ili nepogoda (eng. Disaster Planning)