razvoj bim projektiranje

Arhitekti i projektanti veliki dio vremena potroše na izradu projektne dokumentacije. Od uvođenja informatičke tehnologije u projektiranje prošlo je više od 30 godina. U tom razdoblju mnoge stvari su se promijenile i današnji projektanti moraju biti informatički obrazovani kako bi pratili razvoj tehnologija. Razvoj BIM projektiranja proces je koji traje, ali ulazi na velika vrata.

Uzmimo za primjer tri projektanta koji rade isti posao, ali na tri različita sustava. Prvi radi projekte u CAD okruženju, drugi radi u 3D-u, dok treći uz 3D koristi BIM tehnologiju (Building Information Modeling). Odmah se naslućuje da je onaj koji koristi najnoviju tehnologiju u prednosti. Ili?

Projektiranje u CAD-u je relativno jasno. Objekti se crtaju linijama koje ih predstavljaju,  korisnici vjerojatno upotrebljavaju blokove ili eventualno dinamičke blokove. Takav sustav, osim vizualne reprezentacije elemenata, u sebi ne sadrži mnogo dodatnih informacija. Poseban je problem što ti nacrti nisu međusobno povezani. Promjena na jednom dijelu projekta ručno se mora aplicirati i na ostale dijelove projekta. Na takve intervencije gubi se veliki dio vremena, a često je slučaj da upravo zbog toga nastaju greške i nepodudarnost dijelova projekta.

3 D tehnologija

Da bi se eliminirali neki gore navedeni problemi pri projektiranju sve više projektanata prelazi (ili je već prešlo) na 3D tehnologiju. Na taj se način održava ažurnost dijelova projekata. Promjena na jednom dijelu automatski se aplicira i na ostale relevantne dijelove projekta. No u 3D tehnologiji čest je problem modeliranje i ubacivanje elemenata koji  nisu ponuđeni u osnovnoj instalaciji 3D aplikacije u kojoj se radi. Na primjer, ukoliko projektant želi neke specifične prozore ili vrata, a danas gotovo da nema  standardnih ugradbenih elemenata, veliki dio vremena troši se na traženje ili modeliranje istih.  Sljedeći problem je kako iz takvog 3D modela izvući potrebne informacije za izradu projektne dokumentacije. U tom koraku polako ćete se susresti s pojmom  BIM tehnologije.

Ova relativno nova tehnička grana u projektiranju polako postaje standard i sve je više investitora koji uvjetuju rad u BIM okruženju. U današnje vrijeme kada je bitna cijena, brzina, točnost i kvaliteta (nažalost, upravo tim redoslijedom), BIM tehnologija se afirmirala kao standard za većinu kapitalnih projekata.

BIM metodologija

Ukratko da opišemo što je BIM.  U projektiranju se pod pojmom BIM podrazumijeva da svaki element u projektu ne sadrži samo vizualni prikaz tog elementa, već da u sebi ima informacije koje su nam bitne pri izradi projektne dokumentacije. Dakle, u BIM sustavu kreira se model s relevantnim informacijama, odnosno bazom podataka. Te informacije mogu biti dimenzije, količine, vrste materijala, tehničke karakteristike, pozicije, informacije o proizvođačima elemenata, cijene i dr. Kada korisnik ima sve potrebne informacije o elementima koji se nalaze u projektu, kreiranje tehničke dokumentacije je neusporedivo brže, točnije i ažurnije od bilo kojeg drugog sustava.

Takav je sustav daleko superiorniji u odnosu na dosadašnje tehnike projektiranja. No, da biste uspješno krenuli u svijet BIM sustava nije dovoljno samo instalirati neku od BIM aplikacija, jer BIM nije sama aplikacija u kojoj se radi, BIM je metodologija projektiranja.

Upravo radi toga često dolazi do problema u implementaciji BIM tehnologije. Da bi proces bio uspješan potrebno je provesti predradnje kao što su edukacija korisnika, definiranje standarda tvrtke i procesa unutar BIM okruženja. Uz to vrlo je važno imati iskusnog voditelja implementacije BIM sustava koji će nadgledati i rješavati sve informatičko-tehničke probleme u procesu projektiranja te pratiti projektante u izradi prvih projekata u BIM sustavu. Stoga, nužno je angažirati osobu koja ima bogato iskustvo u struci i projektiranju, a ujedno i odlično znanje o informatičkim tehnologijama s naglaskom na BIM sustave.

Projektiranje u BIM okruženju danas još uvijek nailazi na mnoge prepreke, od nedovoljno velikih baza podataka pa do nedovoljno usklađenih software-skih rješenja, no daje i mnoge benefite zbog čega se BIM metodologija sve više koristi prilikom projektiranja kompleksnih i zahtjevnih projekata.