sudionici bim procesa

BIM projekt je građevinski projekt na kojem je primijenjen BIM pristup kroz izradu virtualnog trodimenzionalnog informacijskog modela građevine. Svi sudionici BIM projekta, s naglaskom na njihovu suradnju, su vrlo važna karika  u procesu projektiranja i sudionika u gradnji. U BIM projektu prožimanju se projektne uloge, a sudionici BIM projekta – BIM menadžeri, BIM koordinatori, BIM inženjeri osiguravaju točan, kontinuiran i održiv projekt.

BIM MENADŽER (eng. BIM manager)

Kada se pokreće BIM projekt, imenuje se osoba koja definira BIM ciljeve i zahtjeve na projektu te skuplja projektne informacije i upravlja njima. To je BIM menadžer, osoba odgovorna za vođenje procesa BIM provedbe unutar organizacije i pružanje podrške u razvoju/isporuci novih BIM usluga. Uloga BIM menadžera je odrediti pravila kojih se potrebno pridržavati za trajanja cijelog građevinskog projekta – od koncepta/planiranja do građenja, odnosno predaje građevine. On osigurava da su informacije, koje se razmjenjuju među sudionicima projekta, u skladu s ugovornim pravilima u kontekstu:

 • sadržaja (npr. količine i ispravnosti informacija)
 • oblika (npr. formata datoteke, korespondencije preko elektroničke pošte ili Cloud servisa)
 • vremena (pravodobnost informacija i BIM zadataka u skladu s vremenskim planom projekta)
 • vlasništva, privatnosti i sigurnosnih pitanja.

Također, uloga BIM menadžera je:

 • određivanje različitih razvojnih razina modela u skladu s razvojnim fazama projekta
 • definiranje učestalosti ažuriranja i koordinacije modela sa sudionicima projekta
 • definiranje procesa razmjene s obzirom na primjenu softverske platforme i alate na projektu od različitih dionika projekta
 • informiranje dionika o potrebama i zahtjevima drugih strana
 • organiziranje koordinacijskih sastanka
 • ispitivanje i optimiziranje suradnje da se spriječi gubitak informacija

BIM KOORDINATOR (eng. BIM coordinator)

Uz BIM menadžera, na BIM projektima pojavljuju se BIM koordinatori za pojedinu struku ili uže područje struke, odnosno tehnički i/ili funkcionalni sklop (npr. arhitektonsko oblikovanje, nosiva konstrukcija, elektrotehničke instalacije i sl.). Ova osoba je izravna veza između BIM menadžera i dionika projekta. To je stručnjak za upravljanje informacijama i modeliranje uz pomoć specifičnih programa kojima se koriste strane pod njegovim upravljanjem. Također, ova osoba zna što treba zaprimiti (koje informacije i u kojem obliku) od drugih sudionika u projektu kako bi dostavila ono što je potrebno i dogovoreno u BIM protokolu specifičnih projekata (projektnih struka). BIM koordinator zadužen je za koordinaciju modela različitih struka: preklapanje modela arhitekture i instalacija, pronalaženje kolizija, evidentiranje problema te vođenje koordinacijskih procesa za nalaženje rješenja detektiranih problema.

Sudionici BIM projekta

BIM INŽENJER (eng. BIM engineer)

BIM inženjer sudjeluje u projektu na način da rabi prikladne BIM softvere za razvoj svojeg dijela BIM projekta. Radom na BIM softverima razvija model i tehničku dokumentaciju.

Uloge i odgovornosti:

 • sposoban za rad u različitim okruženjima
 • vodi i koordinira isporuke projekta / određuje zadatke s projektnim timom
 • mora znati naučiti i pokazati poznavanje primjene BIM softverskih rješenja
 • mora pokazati znanje s područja građevinske industrije
 • sudjeluje u stvaranju čvrste suradnje među suradnicima na projektu
 • sudjeluje u stvaranju BIM 3D modela, 2D radioničkih nacrta, As-Built modela.

BIM TEHNIČAR (eng. BIM technician)

Ovu dužnost obnaša stručnjak s razvijenim vještinama modeliranja u BIM softverima te solidnim razumijevanjem specifičnih projektnih disciplina. BIM tehničar modelira pojedine tehničke i/ili funkcionalne sklopove u BIM softverima, pri čemu mora biti dobro upućen i razumjeti projektne aspekte specifičnog strukovnog područja. Ta uloga poznata je i pod nazivom „BIM modeler“.

Uloge i odgovornosti:

 • modeliranje određene struke u projektu
 • rad po uputama i pod vodstvom BIM inženjera i BIM koordinatora
 • osigurati točnost modela i izlazne dokumentacije
 • suradnja i koordinacija s drugim strukama tijekom projektnih promjena
 • praćenje prihvaćenog sadržaja BIM standarda
 • priprema postavki ispisa i sudjelovanje u pregledima projekta zajedno s ostalim članovima tima
 • sposobnost izvoza dokumenata u format za vanjsku i unutarnju komunikaciju na projektu.

BIM KONZULTANT (eng. BIM consultant)

Vodi i konzultira sudionike građevinskih projekata (projektante, izvođače, investitore, voditelje projekta, nadzorne inženjere, razvojne inženjere itd.) koji će usvojiti ili su u fazi usvajanja BIM pristupa na projektu te u svom timu nemaju iskusne BIM stručnjake.

Moguća su tri tipa konzultanta:

 1. Strateški konzultant – savjetuje tijekom nastanka strategija, koje su obično srednje do dugoročne te se temelje na viziji organizacije
 2. Funkcijski konzultant – stvara akcijske planove u skladu sa strategijama organizacije
 3. Operativni konzultant – savjetuje u procesu BIM implementacije.

Za projekte u BIM metodologiji slobodno nas kontaktirajte preko našeg kontakt obrasca ili na info@bim-concept.hr

Pružamo usluge projektiranja u BIM metodologiji: od idejnog rješenja, glavnog projekta, 3D vizualizacija, izvedbene dokumentacije, troškovnika, vođenja projekta te nadzora.