BIM Conceptinovativan koncept projektiranja

Zašto BIM?

  • Planiranje
  • Projektiranje
  • Građenje
  • Upravljanje

Planiranje

Proces projektiranja počinje od ideje koju razvija projektant s investitorom dok ne dobijemo finalan koncept. BIM tehnologija pri tome nam pomaže u tri procesa: prostornoj analizi potencijalnih lokacija građevine koja se koristi radi određivanja optimalne lokacije za buduću građevinu; analizi prostorne interpolacije građevine, kako bi projektno rješenje bilo učinkovito u odnosu prema prostornim zahtjevima i specifičnostima terena; snimanje postojećeg stanja lokacije laserskim skeniranjem (tzv. “oblak točaka”, eng. Point Cloud) ili geodetskim snimanjem.

Projektiranje

Projektiranje BIM pristupom povećava točnost i kvalitetu projekta, smanjuje ili potpuno eliminira pogreške i izmjene tijekom gradnje što rezultira realnijim procjenama troškova i smanjivanjem nepredviđenih radova. Kada je BIM pristup uključen u projektiranje svih struka usklađena su projektna rješenja, nestaju kolizije građevinskih i instalacijskih sustava (tzv. Clash Detection) te se ubrzava proces projektiranja zbog istovremenog rada na “real-time” modelu. BIM modelom definiraju se najučinkovitije inženjerske metode što daje BIM metodologiji dodatnu vrijednost. Rezultati dobiveni softverskim alatima pomažu u donošenju boljih odluka čime se mogu poboljšati tehnička rješenja te smanjiti troškovi u svim fazama projekta. Time je konačni proizvod, građevina, najkvalitetniji u datom trenutku.

Građenje

Prednost BIM modela u fazi građenja je u učinkovitom planiranju vremena, redoslijeda građenja i praćenju troškova građenja zahvaljujući 4D, 5D, 6D,... metodologiji gdje svaka od dimenzija označava jednu komponentu građenja (vrijeme, cijena, kvaliteta materijala itd.). Izvođaču radova lakše je planirati raspored radne snage, opreme i materijala, detektirati moguća preklapanja različitih radova, povećana je kvaliteta radova i produktivnost na gradilištu, a investitor je u većoj kontroli troškova kroz vrijeme (cash-flow). Kao finalni produkt faze građenja je snimka izvedenog stanja koja se koristi kroz životni vijek građevine u svrhu upravljanja i održavanja (facility managment).

Upravljanje

BIM model u fazi upravljanja i održavanja građevine daje jasniji, efikasniji i točniji uvid u potrebe održavanja građevine tijekom njenog životnog vijeka. Vlasnici/upravitelji zgrada preko tehničkih listova ugrađenih elemenata i/ili sustava imaju točne i jasne ulazne podatke o svakom ugrađenom elementu građevine i načinu održavanja. Efikasnije je praćenje rada ugrađenog sustava uz bolje planiranje zamjene potrošnih dijelova. Aktivnosti se mogu planirati proaktivno i upravitelji imaju jasan uvid u potrebe održavanja što rezultira manjim troškovima u fazi uporabe građevine.